Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/seo/public_html/stronki.x25.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/seo/public_html/stronki.x25.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw

Unijne środki dla małych i średnich przedsiębiorstw

Unijne dofinansowania to nie tylko pieniądze przeznaczane na szerokie inwestycje, nowoczesne budowy czy duże instytucje. To także dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To do jakiego rodzaju przedsiębiorstwa zaliczamy daną firmę uzależnione jest od liczby pracowników w nim zatrudnianych. Mówiąc o średnim przedsiębiorstwie mamy na myśli firmę, która zatrudnia mniej niż 25 osób, w małym przedsiębiorstwie pracuje mniej niż 50 osób, a mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia poniżej 10 osób. Ponadto o zakwalifikowania do typu działalności decyduje stawka obrotu w ostatnim roku oraz łączna wartość aktywów  z ostatniego bilansu.

Dzisiejsi przedsiębiorcy (zarówno Ci, którzy stawiają na rynku swoje pierwsze kroki, jak i Ci, którzy już od kilku lat prowadzą własną działalność) nie są zdani wyłącznie na siebie mają bowiem możliwość skorzystania z unijnej pomocy. Istnieje wiele form dofinansowania unijnego dla firm oraz przedsiębiorstw.

Komisja Europejska bądź też agencje wykonawcze oferują pomoc unijną na konkretne, ściśle sprecyzowane cele. Daty oraz zasady przekładania wniosków o dotację zamieszczane są na witrynach www określonych departamentów Komisji Europejskiej. Petycję o przyznanie danego dofinansowania złożyć należy w agencji wykonawczej bądź też bezpośrednio w Komisji.

Przedsiębiorca może starać się również o dofinansowanie pozyskane z funduszu strukturalnego. Przykładem takiego funduszu jest Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jeśli chcesz otrzymać taką dotację swój wniosek powinieneś składać do instytucji krajowej.

Kolejną formą pomocy z Unii Europejskiej są pożyczki pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pieniądze otrzymać można poprzez pośrednictwo banków czy też funduszy inwestycyjnych.

O rodzaju pomocy unijnej z jakiej może skorzystać dany przedsiębiorca bardzo często decyduje wielkość firmy jakiej jest on właścicielem. Inne formy dotacji przeznaczone są dla dużych instytucji, inne dla mikro, małych czy też średnich przedsiębiorstw. Przykładami programów, które skierowane są wyłącznie dla małych i średnich firm są CIP – program na rzecz konkurencyjności i innowacji czy też JEREMIE – zasoby europejskie dla małych przedsiębiorstw).