Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/seo/public_html/stronki.x25.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/seo/public_html/stronki.x25.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Zakupy z dotacji

Na co można przeznaczyć dotacje z UE?

Biznesplan zrobiony, wniosek o dotację z funduszy Unii Europejskiej także jest już przygotowany. Teraz pora zastanowić się na co konkretnie warto wydać pieniądze otrzymane z dofinansowania unijnego.

Dopiero z chwilą kiedy zostanie już podpisana umowa o przyznaniu dotacji przedsiębiorca nabywa prawo do rozdysponowania otrzymanych środków pieniężnych. Wydane pieniądze muszą być przeznaczone na konkretne cele. Robiąc zakupy musimy pamiętać o fakturach, paragonach czy dowodach wpłat – są one bowiem potwierdzeniem tego, na co wydaliśmy określoną kwotę.

Pieniądze otrzymane z dotacji przedsiębiorca ma prawo wydać na:

– kupno maszyn lub urządzeń, które stanowić będą wyposażenie danego miejsca pracy,

– oprogramowania oraz inne wyposażenia potrzebne do wyposażenia miejsca pracy,

– kupno określonych materiałów oraz zakup danych surowców a także materiałów,

– działania promocyjne, reklamowe, marketingowe,

– jeśli firma korzysta z projektu EFS pieniądze mogą być przeznaczone na oznaczenie emblematem Unii Europejskiej, logo Europejskiego funduszu Społecznego,

– działania prawne czyli koszty pomocy prawnej a także doradztwa powiązanego z uruchomieniem nowej działalności,

– koszt zakupu materiałów budowlanych oraz koszty podjętego remontu lokalu firmowego,

– koszt podłączenia mediów oraz innych instalacji,

– kupno firmowej domeny internetowej.

Na co nie można wydać unijnych funduszy?

– na kupno pojazdów, wyjątkiem są przyczepy,

– opłaty związane z rejestracją firmy,

– opłacenie kosztów przesyłkowych oraz transportowych,

– pokrycie kosztów kursów oraz szkoleń.

Jak zabezpieczone są środki materialne pozyskane z dofinansowania?

Gwarancja bankowa, weksle czy zablokowanie rachunku bankowego – to tylko kilka rodzajów zabezpieczenia pieniędzy z unijnego funduszu.

Czy i jak sprawdzane jest rozdysponowanie pieniędzy z dotacji?

Oczywiście. Jeśli dofinansowanie nie jest wykorzystywane w sposób właściwy przedsiębiorca zobowiązany jest je zwrócić. Kiedy otrzymaliśmy fundusze na uruchomienie formy, tzw. „środki na start” z Powiatowego Urzędu Pracy możemy mieć pewność, iż w przeciągu roku zostaniesz odwiedzony przez jednego z pracowników wspomnianej instytucji. Jeśli stwierdzi on, że istnieją jakieś niedogodności np. pieniądze są źle lokowane z pewnością zostaniesz ponownie zmonitorowany. Pracownik PUP przed wizytą w danej firmie wcześniej zgłasza telefonicznie lub listownie swoje przybycie.