Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/seo/public_html/stronki.x25.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/seo/public_html/stronki.x25.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Wypełnienie wniosku o dotacje

Jak wypełnić wniosek unijny?

Wypełnianie wniosków większości z nas nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Nic w tym dziwnego – szereg rubryczek do wypełnienia, kolejki do kasy, nieprzyjemna pani w okienku – to tylko garstka atrakcji jakie czyhają na nas w prawie każdym urzędzie. A kiedy już wniosek jest napisany okazuje się, że ten czy inny podpunkt został źle wypełniony i naszą walkę musimy rozpocząć od początku. Do starania się o pomoc z Unii Europejskiej dodatkowo zniechęca fakt, że ani na stronach konkretnych instytucji ani też w samych urzędach na próżno możemy szukać formuły, instruktażu, szablonu poprawnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich. Urzędnicy i biurokraci (a nawet doradcy!) zajmują się wydawaniem werdyktów i opinii na temat naszego wniosku, nie służą nam natomiast radą czy wskazówkami. Gdzie więc szukać pomocy przy wypełnianiu unijnego wniosku? Jak opracować podanie o dotację?

Poniżej przedstawiamy kilka pomocnych przy wypełnianiu wniosku unijnego wskazówek:

– jeśli starasz się o dofinansowanie z Unii na uruchomienie swojej pierwszej firmy powinieneś co najmniej 3 miesiące wcześniej zarejestrować się jako osoba bezrobotna,

– wnioski o dotację zazwyczaj przyjmowane są do 10 dnia danego miesiąca (jeśli 10 wypada w weekend petycje przyjmowane są tylko do piątku),

– naszego przedsiębiorstwa nie możemy zarejestrować wcześniej, najpierw musimy sporządzić i przedstawić wniosek, potem możemy zgłosić działalność.

Z czego składa się wniosek?

Część pierwsza – dane osoby składającej wniosek.

Część druga – część, w której przedstawiamy ewentualnego poręczyciela (zabezpieczenie).

Część trzecia – przedstawienie pomysłu na naszą działalność, opis planowanego przedsięwzięcia. Musimy między innym zdeklarować jaki będzie rodzaj prowadzaj przez nas działalności np. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z oprogramowaniem. Wybierając podklasę działalności pamiętajmy, by nie ograniczać się wyłącznie do jednego typu działalności.

– data rozpoczęcia działalności – nie podajmy konkretnego terminu, najbezpieczniej jest wpisać tylko sam miesiąc (nie wiemy dokładnie kiedy umowa zostanie sporządzona i podpisana).

Część czwarta – środki, które podjęliśmy, by rozpocząć działalność.

Część piąta – wstępny rozrachunek kosztów, jakie potrzebne będą nam do wystartowania firmy.

Część szósta – określenie zakupów, ich specyfikacja.

Część siódma – dokonanie charakterystyki finansowej oraz ekonomicznej podjętej przez nas w przyszłości działalności.